Miljöpolicy

Reink är ett miljövänligt initiativ för att ge böcker ett nytt liv. Genom att dela en bok behöver färre träd huggas ner och bidrar till en grönare miljö.

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan genom att följa miljölagstiftningen och aktivt främja miljömedvetenhet.

Vi strävar efter att begränsa och förhindra vår miljöpåverkan genom att:

  • Att ta ett proaktivt förhållningssätt gällande miljölagstiftning som påverkar vår organisation.

  • Inspirerande att minska miljöpåverkan med fokus på energiförbrukning, avfallshantering och affärsresor.

  • Rikta våra inköp mot mindre miljöpåverkande alternativ så långt det är möjligt.

  • Använda leverantörer med påvisad god miljöpraxis.

  • Följ alltid gällande miljölagar och förordningar.

  • Ställ miljökrav på partners och leverantörer.

  • Minimera antalet resor och genomför videokonferenser när det är möjligt.

  • Att sätta upp nya mål för att ständigt förbättra företagets hållbarhet.

Vår affärsmodell ger oss möjlighet att aktivt sprida vårt miljötänkande och bidra med goda exempel bland våra kunder. Miljöarbetet ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten.